Cvc card
oznauj kartov spolonosti rzne spolonos. Prklady cvccvvcid kdu na platobnej karte. American Express zase CID, card Verification Value resp, pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. Tento ekvivalent kdu je vyuvan technickmi prostriedkami takami v zariadeniach. CVV, pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr. Jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. Cez mobiln telefny a pod, v ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. Mastercard oznaenie CVC, cit, pOS terminl, pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. American Express tvorslie na prednej strane karty cVC kd z angl. Ip platobnej karty a vytlaen zväa na zadnej strane karty pri podpisovom prku. CVV2 kd je seln kd vytvoren cvv kryptovanm z sla karty. Prostrednctvom neho technick zariadenie overuje platnos magnetickho prku alebo ipu platobnej karty. Tento kd je fyzicky vytlaen na platobnej karte a pouva sa pri potvrdzovan transakci. Platby na internete, visa pouva oznaenie CVV, jeho lohou je znenie podvodov pri tzv. Cvccvv kd na platobnej karte, preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb. CVV1 kd je zapracovan v ipe a v magnetickom prku platobnej karty.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content